Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730, u obavljanju svoje djelatnosti, prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita i sigurnost osobnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera je naš prioritet.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

 

Voditelj obrade osobnih podataka

Henkel Croatia d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Henkel Croatia d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku. Henkel Croatia d.o.o., u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka.

 

Osobni podaci koje prikupljamo

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo s našim klijentom kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

 • osnovne osobne podatke (ime i prezime)
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa)
 • podatke vezane uz korištenje Henkel Croatia d.o.o. programa vjernosti
 • podatke vezane uz korištenje web trgovine www.hairshop.hr
 • ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

 

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Henkel Croatia d.o.o. prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude te kako bi ispunio zakonske i regulatorne obveze kao i u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene ćemo razloge dodatno tražiti od korisnika njegovu (Vašu) izričitu privolu.

Razlozi zbog kojih obrađujemo osobne podatke radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza su:

 • prodaja roba i usluga
 • prodajne i marketinške aktivnosti Henkel Croatia d.o.o.
 • administriranje ugovornog odnosa
 • upravljanje i zaprimanje prigovora, pritužbi i reklamacija
 • postupak naplate ili prisilna naplata dugova
 • druge zakonske obveze koje proizlaze iz poslovanja Henkel Croatia d.o.o.

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • obavještavanje o promjenama vezanim uz uvjete poslovanja
 • obavještavanje o mogućnostima korištenja Henkel Croatia d.o.o. programa vjernosti
 • sprječavanje i otkrivanje prijevare

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražit ćemo dodatnu privolu. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo povući danu privolu.

 

Pristup osobnim podacima

Henkel Croatia d.o.o. poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima; odvjetnicima, servisnim službama, tiskari, financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima. Svi osim državnih tijela i tijela javne vlasti osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama Henkel Croatia d.o.o.

 

Obrada osobnih podataka

Korisnički osobni podaci će biti obrađivani unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup osobnim podacima, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci koje je Henkel Croatia d.o.o. prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korištenje osobnih podataka neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje Henkel Croatia d.o.o.

 

Ostvarenje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz danu privolu; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Henkel Croatia d.o.o. ili nadležnom državnom tijelu.

Henkel Croatia d.o.o. svim zainteresiranima osigurava komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka i to postavljanjem zahtjeva:

 • poštom na adresu Henkel Croatia d.o.o., Zagreb, Budmanijeva 1
 • putem elektroničke pošte poslane sa u sustavu Henkel Croatia d.o.o. registrirane e-mail adrese na info@hairshop.hr
 • putem web-forme na stranici www.hairshop.hr

Neovisno o odabranom komunikacijskom kanalu zahtjev se podnosi osobno i na način da je djelatnicima Henkel Croatia d.o.o. omogućena identifikacija podnositelja zahtjeva.

 

Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Osim prigovora na obradu osobnih podataka podnesenog Henkel Croatia d.o.o., prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr

 

Čuvanje osobnih podataka

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.

 • Podaci vezani za članstvo u Henkel Croatia d.o.o. programu vjernosti kao i povezani podaci kupaca otvoreni zbog prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se trajno odnosno do prestanka članstva u Henkel Croatia d.o.o. programu vjernosti.
 • Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 mjeseci od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni (primjerice transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.)
 • Podaci prikupljeni zbog obrada temeljeni na zakonskoj osnovi, čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona (primjerice Zakon o računovodstvu i sl.)

 

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi:

 • slanjem elektroničke pošte na info@hairshop.hr
 • pisanim putem na adresu: Henkel Croatia d.o.o., Zagreb, Budmanijeva 1
 • putem web obrasca koji se nalazi na www.hairshop.hr
 • pozivom na telefon 01 6008 217

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran a korisnik kao inicijator identificiran

 

Ažuriranje Informacije o obradi osobnih podataka

Henkel Croatia d.o.o. redovno revidira i ažurira Informacije o obradi osobnih podataka sukladno promjenama u vlastitim poslovnim procesima ili temeljem zakonskih i regulatornih obveza. Važeća verzija Informacije o obradi osobnih podataka dostupna je na našim stranicama www.hairshop.hr. Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na web stranici te vas izravno informirati.

 

Uvjeti obrade osobnih podataka zbog pružanja usluge dostava i povrata

Za potrebe pružanja usluge dostave i povrata robe Henkel Croatia d.o.o. prikuplja sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • adresa isporuke
 • broj telefona i/ili mobilnog telefona
 • informacije o adresi za isporuku

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružateljima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašteni su od strane Henkel Croatia d.o.o. za obradu osobnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

 

Uvjeti obrade osobnih podataka za članstvo u Henkel Croatia d.o.o. klubu vjernosti

Prijava u članstvo Henkel Croatia d.o.o. program vjernosti je dobrovoljno i ostvaruje se prijavom putem web obrasca koji se nalazi na stranici www.hairshop.hr. Prava i obveze vezane uz članstvo u Henkel Croatia d.o.o. programu vjernosti opisani su u Općim uvjetima korištenja Henkel Croatia d.o.o. programa vjernosti.

Obrada osobnih podataka prikupljenih prilikom prijave u članstvo Henkel Croatia d.o.o. programa vjernosti provodi se u skladu s postupcima opisanim ovim Informacijama o obradi osobnih podataka. Osim osobnih podataka prikupljenih prilikom postupka prijave u članstvo Henkel Croatia d.o.o. programa vjernosti, Henkel Croatia d.o.o. prikuplja i obrađuje podatke vezane uz kupnju roba i usluga, a u skladu s pravima i obvezama iz uvjeta korištenja Henkel Croatia d.o.o. programa vjernosti.

Vaši podaci prikupljeni pri prijavi u članstvo Henkel Croatia d.o.o. program vjernosti biti će povezani s vašim profilom u web shopu Henkel Croatia d.o.o. kao i otvorenim kupcima u informatičkom poslovnom sustavu Henkel Croatia d.o.o.

Korisnik Henkel Croatia d.o.o. programa vjernosti ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka opozivom svoje izjave o suglasnosti. U tom slučaju prestaje biti korisnikom programa vjernosti i ne može više koristiti predviđene pogodnosti.

Henkel Croatia d.o.o. zadržava pravo obrade osobnih podataka korisnika Henkel Croatia d.o.o. programa vjernosti nakon povlačenja privole u mjeri koja je nužna radi poštovanja pravnih obveza kao i obveza proizašlih iz odnosa Henkel Croatia d.o.o. i korisnika programa vjernosti.

 

Kolačići ("cookies") i praćenje internet aktivnosti

Kolačić je tekstualna datoteka koju web stranice koje posjećujete spremaju na korisnikov uređaj (računalo, tablet, smartphone). Henkel Croatia d.o.o. koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšao i poboljšala pristup funkcijama koje im pruža Henkel Croatia d.o.o. web trgovina. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web trgovini kao što su pregledavanje artikala, kretanje po stranicama, stavljane proizvoda u košaricu, zanimljivi artikli ili artikli za usporedbu i tako dalje.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet preglednika. Ako korisnik s blokiranim kolačićima pristupi Henkel Croatia d.o.o. web trgovini pojedine funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

Henkel Croatia d.o.o. na stranicama Henkel Croatia d.o.o. web trgovine koristi usluge za analizu posjeta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics. Pružatelj usluga može uporabom kolačića pratiti korisnikove posjete našim i drugim internet sjedištima i na osnovu toga korisniku prikazivati Henkel Croatia d.o.o. plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružatelja usluga zaduženih za prikaz oglasa.

 

Newsletter i uporaba osobnih podataka za marketing

Ukoliko korisnik želi primati obavijesti o našoj ponudi putem elektroničke pošte potrebno je napraviti prijavu na Newsletter. Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja te unijeti adresu elektroničke pošte na koju želi primati Newsletter. U svakom trenutku korisnik može izvršiti odjavu na naš Newsletter sukladno uputama koje će dobiti e-poštom nakon prijave, kao i na svakom Newsletteru. Svi registrirani korisnici Henkel Croatia d.o.o. web shopa, u svakom trenutku u svom profilu mogu prijaviti ili odjaviti Newsletter.

Za isporuke Newslettera Henkel Croatia d.o.o. može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Henkel Croatia d.o.o. istima daje na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju je korisnik prijavio za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koriste samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen, te ju u druge svrhe ne smije koristiti.

Henkel Croatia d.o.o. neće korisničke kontakt podatke dane za prijavu na Newsletter dijeliti s trećim stranama, osim u slučaju i pod uvjetima koji je naveden u prethodnom poglavlju. Isto tako, ukoliko se korisnik nije prijavio za primanje Henkel Croatia d.o.o. Newslettera, kao kupac ili korisnik, od nas može dobiti samo poruku vezanu uz narudžbu, plaćanje ili aktivnosti koje je sam osobno inicirao. Uz navedeno, Henkel Croatia d.o.o. će na korisnikovu adresu elektroničke pošte dostaviti informacije o promjenama vezanim uz naše poslovanje i odnos s klijentom, kupcem kao korisnikom naših usluga.