Impresum

Naziv: Henkel Croatia d.o.o.

Adresa: Budmanijeva 1 10 000 Zagreb

Direktor: Marko Mintas

Telefon: 00385 1 6008 222

Telefaks: 00385 1 6008 242

E-mail: Henkel Croatia (henkel.croatia@henkel.com)

Registrirano kao: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vlasnička struktura: 100% strani kapital Henkel CEE GmbH, Beč

OIB: 09730191730

MBS: 080016506

Iznos temeljnog kapitala: 7.119.700,00 kuna uplaćen u cijelosti

Bank account: Zagrebačka banka, Žiro rn: 2360000 – 1101990395; IBAN HR4923600001101990395